huisartsen almelo
h.j. de heer
p.m. stamsnieder

 


Klokkenbelt 51
7602 AG Almelo
(0546) 87 61 00
spoed: 87 61 01
herhaalrecept: 87 61 02

praktijkinfo

Vooraf 

Op deze pagina vindt u informatie over de huisartsenpraktijk, zoals de spreekuren, tele­fonische bereikbaarheid, huisbe­zoek en andere zaken. Deze staat hier ook als PDF document.

Visie

Als huisarts vinden wij het belangrijk dat mensen met vragen over hun gezondheid of ziekte laagdrempelig bij ons terecht kunnen. Wij zijn vaak het eerste aanspreekpunt in de gezondheidszorg. U kunt een afspraak maken op het spreekuur of uw vragen telefonisch stellen aan de assistente. In sommige gevallen kunt u uw vraag per email aan ons stellen. Dat kan natuurlijk alleen als de vraag heel gericht is en het niet nodig is dat de dokter u persoonlijk ziet (bijvoorbeeld om lichamelijk onderzoek te doen).

De huisarts is er om u zo nodig te begeleiden tijdens en na uw ziekte, waarbij de begeleiding toegesneden is op de behoefte en mogelijkheden van de individuele patiënt. Hierbij vinden wij het belangrijk dat de patiënt zelf betrokken is en meedenkt bij zijn behandeling, zodat hij zelf de regie houdt. Zo nodig overlegt de huisarts met een andere behandelaar, zoals bijvoorbeeld de fysiotherapeut. Wij proberen zoveel mogelijk de continuïteit van zorg te waarborgen indien wij afwezig zijn (bijvoorbeeld i.v.m. vakantie) door voor ernstig zieke patiënten een overdracht te verzorgen naar de waarnemend huisarts of de huisartsenpost.

Zorg wordt tegenwoordig niet alleen meer door de huisarts geleverd, maar ook door (gespecialiseerde) assistentes en de praktijk-ondersteuners. Zij hebben eigen spreekuren hiervoor en komen zo nodig bij de patiënt aan huis.

Locatie

De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum De Klokkenbelt, Klokkenbelt 51 te Almelo. Wij zijn een zelfstandige huisartsenpraktijk.

Praktijk gesloten voor nieuwe patiënten

Onze praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe patiënten.

Huisarts

In de praktijk werken twee huisartsen; dokter H.J. de Heer en dokter P.M. Stamsnieder.
Daarnaast werken wij zoveel mogelijk met een vaste waarnemer.  De huisartsen werken een gedeelte van de week. U kunt met alle huisartsen te maken krijgen, afhankelijk van de dag waarop u komt.
Elders op de site bij "Medewerkers" stellen de huisartsen zich aan u voor en kunt u zien wie er werkzaam is binnen de praktijk.

Assistente

De assistente staat u als eerste te woord wan­neer u met de praktijk belt op nummer (0546) 87 61 00. Ze maakt afspraken voor de spreek­uren en huisbezoeken. Zij weet het ant­woord op veel praktische vragen, bij­voorbeeld over verwijzingen, kleine medische kwalen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van uri­ne- en bloedonderzoek.

U kunt bij de assistente op afspraak terecht voor:

 • bloeddrukmeting;
 • het maken van een uitstrijkje (voor bevol­kingsonderzoek);
 • aanstippen van wratten;
 • verbinden van wonden;
 • oren uitspuiten;
 • verwijderen van hechtingen;
 • zwangerschapstest;
 • urineonderzoek;
 • bloedsuikercontrole;
 • injecties.

Praktijkondersteuners huisarts

POH-Somatiek; in de praktijk zijn praktijkondersteuners werkzaam ter ondersteuning van de huisarts in de zorg voor patiënten met een chronische aandoening.

POH-GGZ; de huisarts kan u bij psychische klachten inplannen op het spreekuur.

Praktijktijden

De praktijk is op werkdagen geopend van 8.00 - 17.00 uur, op dinsdag tot 12.00 uur. Dinsdagmiddag kunt u voor spoedgevallen bij een van de waarnemers terecht, zie het kopje 'Waarneming'.
Op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag houden wij van 12.00-13.00 uur middagpauze. Wij zijn dan alleen voor levensbedreigende situaties bereikbaar. Na 13.00 uur kunt u de assistente weer bereiken.

Consult

Om de uitloop van het spreekuur zoveel mogelijk te beperken is voor een consult een beperkte tijd beschikbaar. Daarom zijn er enkele regels:

 • een afspraak geldt voor één per­soon;
 • als u voor uw probleem meer tijd wilt, over­legt u dit dan bij het ma­ken van de afspraak;
 • als u meerdere klachten heeft, meldt u dit dan telefonisch aan de assistente. Zij kan dan een juiste consulttijd inplannen.

Huisbezoek

Aan het eind van de ochtend en in het begin van de middag worden huisbe­zoeken afgelegd. In het algemeen is het zo dat de dokter niet “uit zichzelf” bij u langs komt. Omdat op de prak­tijk betere onderzoek- en behandel­mogelijkheden zijn, is het indien mo­gelijk, beter om naar de praktijk te komen. Wilt u graag dat de huisarts bij u thuis komt, bijvoorbeeld als u uit het ziekenhuis bent ontslagen, dan kunt u dit met de assistente overleggen.

Herhaalrecept

U kunt herhaalrecepten telefonisch aan­vra­gen via de automatische receptenlijn op (0546) 87 61 02, via MijnGezondheid.net of per email:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Vermeld om welk me­dicijn het gaat, welke sterkte, uw naam, adres, ge­boortedatum en een telefoonnummer, zodat we u kunnen terugbellen in het geval we vragen hebben over de medica­tie. Het duurt twee werkdagen voordat de apotheek herhaalrecepten heeft verwerkt en de medicatie voor u klaar ligt. Mocht u de assistente willen spreken over uw herhaalrecept wilt u dan bellen na 10.30 uur!

Mijn Gezondheid.net
Onze praktijk maakt gebruik van MijnGezondheid.net en van de app MedGemak.
Via MijnGezondheid.net of met de app kunt u eenvoudig en snel allerlei zaken regelen met uw huisarts of assistente.  MijnGezondheid.net is gemakkelijk en betrouwbaar.

De belangrijkste voordelen voor u op een rijtje:

* goed beveiligd
* inzicht in uw medisch dossier
* praktijk 24/7 bereikbaar
* vragen stellen via e-consult
* herhaalrecepten aanvragen
* medicatiepaspoort inzien en afdrukken
* onderzoeksresultaten bekijken

Bijzondere spreekuren

Spirometrie
Indien u last heeft van problemen met de luchtwegen kan er indien nodig een afspraak gemaakt worden voor een spirometrie. Dit is een onderzoek waarbij gekeken wordt naar de longfunctie. Het wordt uitgevoerd door een van de assistentes.
Diabetes spreekuur
Indien u behandeld wordt voor diabetes mellitus komt u een aantal maal per jaar op een speciaal hiervoor ingericht diabetes spreekuur. Dit spreekuur wordt gedaan door de praktijkondersteuner en assistente onder supervisie van een huisarts.
CVRM-spreekuur
Het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten wordt aangeduid met de term cardiovasculair risicomanagement.

Spoed

Wanneer u tijdens kantooruren drin­gend medi­sche hulp nodig heeft en de assistente is in ge­sprek dan kunt u door een 1 te drukken toch di­rect de assistente bereiken. Dit meldt het tele­foonsysteem ook. Indien u met een levensbedreigende situatie te maken heeft dan kunt u ook rechtstreeks ons spoednummer bellen. Dit is (0546) 87 61 01.

Opleiding

De praktijk is een opleidingspraktijk. Dat houdt in dat er van tijd tot tijd een arts in opleiding (co-assistent) of een doktersassistente in opleiding in de praktijk is. Een co-assistent werkt altijd onder supervisie van de huisarts. Wordt u liever door een van de vaste medewerkers geholpen? Bespreek dat dan met de huisarts of de assistente.

Waarneming

Wanneer de praktijk tijdens kantooruren ge­slo­ten is, op dinsdagmiddag, wegens cursus, va­kan­tie of na een nachtdienst, dan kunt u te­recht bij een van de vaste waarnemers uit HuisArtsenGROep Almelo 4. Behalve tijdens va­kantie kunt u hier alleen voor spoed­ge­val­len terecht. Bij welke waarnemer u moet zijn verschilt van keer tot keer. Zowel op het antwoordapparaat als op de website kunt u de ac­tuele waarne­ming vinden. Dit zijn de artsen van HAGRO Almelo 4:

W.F. de Boer, Drakensteijn 511 “De Schelfhoed”, 70 79 17;

K.P Boonstra en E.F. de Vries, Klokkenbelt 51 “Sluitersveld”, 86 17 52;

M.F. Lubbers, Drakensteijn 511 “De Schelfhoed”, 70 79 17;

M. Meppelink, Drakensteijn 511 “De Schelfhoed”, 70 79 17;

K.C. Start, Drakensteijn 511 “De Schelfhoed”, 70 79 17;

J. van Veluw en S. Schoolen, Klokkenbelt 51 “Rosarium”, 49 12 22.

 

Huisartsenpost

Voor spoedgevallen buiten kantoor­uren kunt u contact opnemen met de “Spoedpost Almelo”, Zilvermeeuw 1 (aan het zieken­huis) Almelo, (088) 588 05 88. Houdt u uw verze­kerings­ge­ge­vens bij de hand als u belt.

Website en e-mail

Op onze website www.deNoordrand.nl vindt u actuele informatie over de praktijk en algeme­ne voorlichting over verschillende aandoeningen. Ook de inhoud van deze folder kunt u daar vin­den. Via de site kunt u ons mailen of gebruik het mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. I.vm. de AVG (Privacy wet) vragen wij u geen persoonsgegevens met ons uit te wisselen via de mail.

Klachten

Heeft u tips of opmerkingen t.a.v. onze praktijk­voering, laat het ons dan weten. Als u een klacht heeft over een behandeling verzoeken wij u om een afspraak met ons te maken zodat we dit kunnen bespreken. Op onze website vindt u uitgebreide informatie over de klachtenregeling en een klachtenformulier.