huisartsen almelo
h.j. de heer
p.m. stamsnieder

 


Klokkenbelt 51
7602 AG Almelo
(0546) 87 61 00
spoed: 87 61 01
herhaalrecept: 87 61 02

Sinds januari 2020 is Gerrit Peters werkzaam binnen onze praktijk als praktijkondersteuner Jeugd en Gezin.
Ook werkt Gerrit als wijkcoach bij de Sociale Wijkteams en is hij nog verbonden aan een andere huisartsenpraktijk
Gerrit heeft een uitgebreide achtergrond binnen zorg en welzijn en werkte, naast de rol van wijkcoach, tot 1 januari 2020  als schoolmaatschappelijk werker
in het basis- en voortgezet onderwijs.

Je kunt in veel verschillende situaties terechtkomen, waarin je het gevoel hebt er niet meer alleen uit te komen.
Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met moeilijkheden thuis, ruzies, je onzeker voelen, financiële problemen, gedragsproblemen, moeilijk contact maken, gepest worden op social media, etc.

Als ouders en kinderen moeilijkheden ervaren in de thuissituatie, dan kan Gerrit samen met hen inventariseren en analyseren wat er gaande is en de vervolgstappen bespreken.
Afhankelijk van de situatie en de klachten bestaan de werkzaamheden uit het voeren van gesprekken met kind/ de jongere, het adviseren van de ouders en soms het zorgen voor de juiste doorverwijzing.
Gerrit heeft kennis van de sociale kaart van Almelo en omgeving op het gebied van jeugd en gezin en is elke woensdagmorgen aanwezig.