huisartsen almelo
h.j. de heer
p.m. stamsnieder

 


Klokkenbelt 51
7602 AG Almelo
(0546) 87 61 00
spoed: 87 61 01
herhaalrecept: 87 61 02

klachtenformulier

Via dit formulier kunt u een klacht indienen over de handelwijze van (een van de medewerkers van) onze huisartsenpraktijk.

indiener klacht

patiënt

verzending en controle

  Ververs Captcha